D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń, Town in Polish linguistic research Cover Image
  • Price 4.00 €

D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń, Miasto w polskich badaniach lingwistycznych
D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń, Town in Polish linguistic research

Author(s): Milena Wojtyńska-Nowotka
Subject(s): Historical Linguistics, Western Slavic Languages, Book-Review
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA
Keywords: linguistic research; Polish language; research history; book review;

Summary/Abstract: The review of: D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń, Miasto w polskich badaniach lingwistycznych (Town in Polish linguistic research), „Interdyscyplinarne studia miejskie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 145

  • Issue Year: 2021
  • Issue No: 06
  • Page Range: 99-102
  • Page Count: 4
  • Language: Polish