“Where is my revolution?” .Tthe world in the eyes and works of  Maria Sadowska Cover Image

„Gdzie jest moja rewolucja?” Świat oczami artystki. O twórczości Marii Sadowskiej
“Where is my revolution?” .Tthe world in the eyes and works of Maria Sadowska

Author(s): Piotr Sieńko
Subject(s): Philosophy, Fine Arts / Performing Arts, Music
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: feminizm; rewolucja; kobieta; muzyka; film

Summary/Abstract: Celem artykułu jest prezentacja i omówienie wybranej twórczości Marii Sadowskiej. Są to utwory pochodzące z płyty Dzień kobiet oraz film o tym samym tytule, a także kompozycja „Rewolucja” zawarta w albumie Spis treści. W związku z charakterem przytoczonych materia-łów metodologią, którą wykorzystuję do ich interpretacji, jest krytyka feministyczna. Jednym z podstawowych powodów wyboru wymienionych dzieł i perspektywy badawczej jest to, że artystka inspiruje się matkami myśli feministycznej, takimi między innymi jak Susan Sontag, Barbara Kruger czy Simone de Beauvoir, a podniesione przez nią wątki zdecydowanie mieszczą się w obrębie zainteresowań krytyki feministycznej. Próbuję też określić, czy podjęcie kwestii feministycznych wynika jedynie z bieżących wydarzeń społeczno-politycznych, czy jest rezultatem wnikliwej refleksji.

  • Issue Year: 2021
  • Issue No: 31
  • Page Range: 125-149
  • Page Count: 25
  • Language: Polish