A new contribution to the history of the Southwestern Bulgarian lands and Samuel’s Bulgaria. Кракра 1. Научни редактори Венцислава Крумова, доц. д-р Георги Н. Николов. София – Перник: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020. 271 с. с Cover Image
  • Price 1.50 €

Нов принос за историята на югозападните български земи и Самуилова България. Кракра 1. Научни редакториВенцислава Крумова, доц. д-р Георги Н. Николов. София – Перник: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020. 271 с. с ил. ISBN 978-954
A new contribution to the history of the Southwestern Bulgarian lands and Samuel’s Bulgaria. Кракра 1. Научни редактори Венцислава Крумова, доц. д-р Георги Н. Николов. София – Перник: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020. 271 с. с

Author(s): Yavor Mitov
Subject(s): History, Cultural history, Ethnohistory, Local History / Microhistory, Middle Ages, 6th to 12th Centuries
Published by: Македонски научен институт
Keywords: Macedonia; Bulgaria; History; Tsar Samuel;
  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 3
  • Page Range: 163-170
  • Page Count: 8
  • Language: Bulgarian