Case study Cover Image

Case study
Case study

Author(s): Izabela Sobczak
Subject(s): Lexis, Semantics, Historical Linguistics, Philology
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Keywords: case study;

Summary/Abstract: Artykuł stanowi opracowanie hasła case study (studium przypadku) ze zwróceniem uwagi na historię terminu i jego transdyscyplinarne zastosowanie: wychodząc od medycyny i socjologii, przez prawo, psychiatrię, psychologię i seksuologię, kończąc na literaturoznawstwie. Autorka stara się zarysować rozróżnienie między studium przypadku jako formą gatunkową (Brigit Lang, Joy Damousi, Alison Lewis, Yiannis Gabriel) a studium przypadku jako strategią badawczą (Bent Flyvbjerg, Gerring John, Ryszard Nycz) – stosowaną od niedawna także w literaturoznawstwie. Wyznaczaniu zakresu oraz cech case study towarzyszy analiza opisu jako kluczowego narzędzia wspierającego przebieg „opowieści o przypadku”.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 20
  • Page Range: 86-95
  • Page Count: 10
  • Language: Polish