Review of the university textbook

Recenzia vysokoškolskej učebnice „Medzinárodný manažment a podnikanie“ autorov Iveta Ubrežiová, Jana Kozáková a Anna Diačiková
Review of the university textbook "International Management and Entrepreneurship" by Iveta Ubrežiová, Jana Kozáková and Anna Diačiková

Author(s): Anna Chocholáková
Subject(s): Business Economy / Management, Book-Review
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Review

Summary/Abstract: Review of: UBREŽIOVÁ, Iveta – KOZÁKOVÁ, Jana – DIAČIKOVÁ, Anna: Medzinárodný manažment a podnikanie Vydavateľstvo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 2018, 261 s. ISBN 978-80-552-1877-9

  • Issue Year: II/2018
  • Issue No: 4
  • Page Range: 192-193
  • Page Count: 2
  • Language: Slovak