Current trends in marketing and marketing communication: Co-report on the 11th part of Štefan Kassay's edition MANAGEMENT - Integrated Communication - part B Cover Image

Aktuálne trendy v marketingu a marketingovej komunikácii: Koreferát k 11. časti edície Štefana Kassaya RIADENIE – Integrovaná komunikácia – časť B
Current trends in marketing and marketing communication: Co-report on the 11th part of Štefan Kassay's edition MANAGEMENT - Integrated Communication - part B

Author(s): Karol Čarnogurský
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Communication studies, Marketing / Advertising
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Štefan Kassay sa v edícii Podnik a podnikanie v 11. časti Riadenie – Integrovaná komunikácia – časť B v 4. kapitole venuje téme Reklamy a jej posolstva o podniku a jeho produktoch. V jej úvode sa uvádza: „Nové komunikačné technológie a rozvojové trendy spôsobili, že reklama už nemôže byť taká istá ako v minulosti.“ S touto myšlienkou je možné v súčasnej digitálnej dobe v plnej miere súhlasiť. Jej dynamickosť spôsobuje neustály prílev nových produktov a služieb, ktoré sa od seba odlišujú minimálnymi inováciami, preto sa podniky zameriavajú predovšetkým na ich jedinečnosť. Na základe poznania ich odlišných prvkov je možné realizovať marketingové aktivity spôsobmi, ktoré zabezpečia naplnenie všetkých stanovených cieľov.

  • Issue Year: III/2019
  • Issue No: 3
  • Page Range: 12-23
  • Page Count: 12
  • Language: Slovak