Spinoza (Part Two) Cover Image
  • Price 3.90 €

Spinoza (II.)
Spinoza (Part Two)

Author(s): Denis Huisman, Alfred Weber
Subject(s): Philosophy
Published by: Përpjekja
Keywords: Spinoza; Philosophers

Summary/Abstract: Shtrirja, duke u modifikuar, bëhet lëvizje dhe qetësi; mendimi, duke u modifikuar, bëhet inteligjencë dhe vullnet. Lëvizja, inteligjenca, vullneti dmth. Krejt bota relative (natura naturata) janë modet ose afeksionet e substancës, ose ose, çka është e njëjta gjë, të atributeve të saj. Këto mode janë infinite ashtu sikurse atributet qëata afektojnë. Lëvizja inteligjnca, vullneti, universi fizik dhe universi intelektual nuk kanë as fillim as fund. Modet infinite përbëjnë sejcili një seri infinite modesh finite. Lëvizja dmth. shtrirja e modifikuar pafundësisht (infiniment) përfton atë pafundësi modesh finite që ne i quajmë trupa; inteligjenca dhe vullneti duke u diversifikuar deri në infinit, përftojnë espritë, inteligjencat dhe vullnetet e veçanta dhe finite. Trupat dhe espritë (idetë) nuk janë as substanca relative, çka do të ishte një kontradiktë in adjecto as edhe mode infinite, por mode ose modifikime kalimtare të substancës kozmike ose, çka është e njëjta gjë, të atributeve të saj.

  • Issue Year: 1996
  • Issue No: 08
  • Page Range: 115-121
  • Page Count: 7
  • Language: Albanian