Димитър Филипов. За нацията. С, Наука и изкуство, 1987. 276 с.	 Cover Image
  • Price 3.90 €

Димитър Филипов. За нацията. С, Наука и изкуство, 1987. 276 с. 53
Димитър Филипов. За нацията. С, Наука и изкуство, 1987. 276 с.

Author(s): Georgi Georgiev
Subject(s): Anthropology
Published by: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Summary/Abstract: Reviews, criticism, books

  • Issue Year: 1988
  • Issue No: 2
  • Page Range: 53-55
  • Page Count: 3
  • Language: Bulgarian