Đerzelez Alija between the Epic Triumph and Human Defeat Cover Image

Đerzelez Alija – između epskog trijumfa i ljudskog poraza
Đerzelez Alija between the Epic Triumph and Human Defeat

Author(s): Hatidža Krnjević
Subject(s): Bosnian Literature, Croatian Literature, Serbian Literature, Theory of Literature, Source Material
Published by: P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine
Keywords: Đerzelez Alija; Epic triumph and human defeat; Ivo Andrić; The Journey of Alija Đerzelez;

Summary/Abstract: Prenošenje legendarnog, epski završenog junaka u jedan drugi rod, u drugi oblik kazivanja i drugi vremenski kontekst, povlači za sobom bitne promene u ponašanju i osećanju glavnog junaka, u stvari u strukturi radnje. Proces razaranja mita prošlosti i neprikosnovenog epskog junaka u njemu razvija se u pripoveci lve Andrića Put Alije Đerzeleza u dramatičnim etapama. Žanr priče teorijski i u neposrednom ostvarenju nametnuo je drugačije principe tretiranja ličnosti od onih koje zahtevaju strogi zakoni epske pesme. Proza je omogućila istraživanje “psihološke istine” glavnog junaka, što je u epskoj pesmi svedeno na detalj. lza Andrićevog Đerzeleza više ne stoji “narod”, on ne govori u ime “mnoštva” već u svoje ime. On dolazi medu ljude sam i sam ostaje do kraja. Njega ne štiti viša sila niti mu u nevolji pritiče u pomoć vila. Njega ne vodi ideja oslobođenja ili osvajanja. On ne teži nekom višem i po svom značaju opštem cilju.

  • Issue Year: 2021
  • Issue No: 81-82
  • Page Range: 151-167
  • Page Count: 18
  • Language: Serbian