Energy Security in the Slovak Republic Cover Image

Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky
Energy Security in the Slovak Republic

Author(s): Ján Petrovič
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)
Keywords: energetická bezpečnosť; klimaticko-energetický balíček; tretí liberalizačný balíček; Európske jadrové fórum

Summary/Abstract: Energetika sa v poslednom období stáva jednou z kľúčových oblastí politiky Európskej únie. Aj preto EÚ v januári 2007 zverejnila návrh svojej energetickej politiky, v ktorom jasne definovala strategické ciele tejto politiky pre Európu tak, že udržateľnosť rozvoja, bezpečnosť zásobovania energiou a konkurencieschopnosť sú vzájomne prepojené a ich dosiahnutie navzájom podmienené. Cestu k dosiahnutiu týchto cieľov predstavuje súbor aktivít vo viacerých oblastiach, od liberalizácie trhu cez obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť až po jadrovú energetiku a vonkajšiu energetickú politiku. Na týchto pilieroch je založená aj energetická politika Slovenskej republiky.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 71-79
  • Page Count: 9
  • Language: Slovak