I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (Kraków, 28-30 czerwca 2007) Cover Image

I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (Kraków, 28-30 czerwca 2007)
I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (Kraków, 28-30 czerwca 2007)

Author(s): Agnieszka Januszek-Sieradzka
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 29
  • Page Range: 371-380
  • Page Count: 10
  • Language: Polish