How to Modern Review Cover Image

Jak na Moderní revue
How to Modern Review

Author(s): Lucie Merhautová
Subject(s): Studies of Literature, Book-Review
Published by: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Vydavatelství

Summary/Abstract: Význam časopisů jako platforem kreativity a myšlení pro rozvoj literárního modernismu nelze přecenit. Pro dějiny české literatury do roku 1945 poskytují spolehlivou orientaci hesla desítek periodik zpracovaná v Lexikonu české literatury, časopisům se věnuje řada dalších slovníkových příruček a odborných studií, ať již jde o dlouhé 19. století, avantgardní, exilová či další periodika. Méně zpracovány jsou časopisy, které vycházely na území českých zemí v jiných jazycích, především v němčině. Řada sond z posledních let, například o časopisech Witiko, Deutsche Arbeit či o pražské a brněnské Wahrheit, však naznačuje obrat zájmu i v tomto směru.

  • Issue Year: 18/2021
  • Issue No: 36
  • Page Range: 173-178
  • Page Count: 6
  • Language: Czech