Condition of Contemporary Nation State: Crisis – Twilight – Bloom?  Cover Image

Kondycja współczesnego państwa narodowego: kryzys – zmierzch – rozkwit?
Condition of Contemporary Nation State: Crisis – Twilight – Bloom?

Author(s): Aleksandra Jasińska-Kania, Renata Siemieńska-Żochowska, Andrzej Waśkiewicz, Andrzej Antoszewski, Jarosław Kilias, Włodzimierz Wesołowski, Krzysztof Gorlach, Witold Morawski, Jacek Raciborski, Krystyna Skarżyńska, Jerzy Wiatr, Jerzy Bartkowski , Zygmunt Bauman
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Summary/Abstract: Editorial Discussion; Dyskusja redakcyjna

  • Issue Year: 2/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 7-35
  • Page Count: 29
  • Language: Polish