Narrative Multivocality and Iconicity in Contemporary Fiction in English Cover Image

Narrative Multivocality and Iconicity in Contemporary Fiction in English
Narrative Multivocality and Iconicity in Contemporary Fiction in English

Author(s): Grzegorz Maziarczyk
Subject(s): Literary Texts
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: narrative multivocality; iconicity; narration; contemporary fiction in English; wielogłosowość narracyjna; ikoniczność; narracja; współczesna proza anglojęzyczna
  • Issue Year: 58/2010
  • Issue No: 05
  • Page Range: 169-179
  • Page Count: 11
  • Language: English