Polychrome gothic sculpture of an unknown master: Saint Michal – Archangel in Kežmarok Cover Image

Polychrómovaná gotická plastika neznámeho majstra: Svätý Michal – archanjel v Kežmarku
Polychrome gothic sculpture of an unknown master: Saint Michal – Archangel in Kežmarok

Author(s): Mária Spoločníková
Subject(s): History, Visual Arts, Theology and Religion
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: Menovanie súčasného vdp. farára – dekana Jána Kuboša v Kežmarku za pomocného biskupa na Spišskej Kapitule a pohľad do impozantného gotického priestoru chrámu svätého Kríža mi pripomenuli dávne zážitky, záchranné práce na skvostnej plastike znázorňujúcej sv. Michala – archanjela a vrelú spomienku azda aj pre neutícha-júci obdiv k tejto pomyselnej bytosti, imagináciu znázorňovanú vo výtvarnom umení celé stáročia. Archanjela pripomínajú nám aj výzvy sv. Otca, pápeža Františka, ktorý prozreteľnostne doporučuje v modlitbách spomínať na „knieža vojska nebeského“ a prosiť symbolizujúcu silu o boj Dobra proti mocnostiam Zlého.

  • Issue Year: 9/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 105-109
  • Page Count: 5
  • Language: Slovak