Is sociology capable of producing utopias - alternatives? Cover Image

Ali je sociologija sposobna proizvesti utopije - alternative?
Is sociology capable of producing utopias - alternatives?

Author(s): Drago Kos, Tanja Rener
Subject(s): Social Philosophy, Social history, Social development
Published by: Slovensko sociološko društvo (in FDV)
Keywords: sociology; utopias; formal rationality; substantial rationality;

Summary/Abstract: Članek podaja aktualno in kritično razmišljanje o sociologiji na prehodu iz moderne v postmoderno družbo. Temeljni poudarek je razprava o smiselnosti, sposobnosti in nujnosti ukvarjanja z vprašanjem, ali je sodobna sociologija zmožna reafirmirati substancialno racionalnost in konstruirati alternative obstoječemu družbenemu razvoju, ali je torej sociologija sposobna proizvesti konstruktivne in produktivne “utopije”.

  • Issue Year: 17/2001
  • Issue No: 36
  • Page Range: 73-77
  • Page Count: 5
  • Language: Slovenian