Krzysztof Gawlikowski, Małgorzata Ławacz, Agnieszka Łobacz, Marta Tomczak,
Joanna Afek "Chinese Press about the Country's Social and Cultural Transformations
At the Beginning of the 21st Century", Wydawnictwo Akademickie SEDNO, SWPS, Warszawa 2020, Cover Image

Krzysztof Gawlikowski, Małgorzata Ławacz, Agnieszka Łobacz, Marta Tomczak, Joanna Afek (red.), Prasa chińska o przemianach społecznych i kulturowych kraju w początkach XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Uniwersytet SWPS, Warszawa 2020, ss. 528
Krzysztof Gawlikowski, Małgorzata Ławacz, Agnieszka Łobacz, Marta Tomczak, Joanna Afek "Chinese Press about the Country's Social and Cultural Transformations At the Beginning of the 21st Century", Wydawnictwo Akademickie SEDNO, SWPS, Warszawa 2020,

Author(s): Anna Wójciuk
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
  • Issue Year: 56/2020
  • Issue No: 2
  • Page Range: 145-148
  • Page Count: 4
  • Language: Polish