Some Problems of Following Development of Socialism Cover Image

Neki problemi daljnjeg razvoja socijalizma
Some Problems of Following Development of Socialism

Author(s): Veljko Cvjetičanin
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions

Summary/Abstract: Živimo u vremenu koje se opsegom i dubinom društvenih preobražaja razlikuje od svih dosadašnjih. Socijalizam postaje osnovni oblik društvenog preporoda našega svijeta. Razvitak socijalizma neravnomjeran je i kreće se kroz protivurječnosti. Kao rezultat neravnomjernog i protivurječnog razvitka socijalizma kao svjetskog procesa nastaju određeni problemi.

  • Issue Year: 1965
  • Issue No: 04-05
  • Page Range: 619-633
  • Page Count: 15
  • Language: Croatian