Book review: Martin Konvička, Pavla Rašnerová & Michaela Zborníková: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí Cover Image

Recenze: Martin Konvička – Pavla Rašnerová – Michaela Zborníková: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí
Book review: Martin Konvička, Pavla Rašnerová & Michaela Zborníková: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí

Author(s): Tomáš Svoboda
Subject(s): Translation Studies
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro jazyk český

Summary/Abstract: Martin Konvička, Pavla Rašnerová & Michaela Zborníková: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 178 pp.

  • Issue Year: 82/2021
  • Issue No: 2
  • Page Range: 164-169
  • Page Count: 6
  • Language: Czech