Reviews Cover Image

Ocjene i prikazi
Reviews

Author(s): Lejla Gazić, Mefküre Mollova, Jasna Šamić, Fehim Dž. Spaho, Ahmed S. Aličić, Kerima Filan, Ekrem Čaušević, Emilijana Trifunović, Dragana Kujović, Aida Damadžić, Svetlana Milić, Fehim Nametak
Subject(s): Review
Published by: Orijentalni Institut u Sarajevu

Summary/Abstract: A. I. Zahidi, Müasir äräb dilindä türk mänšäli sözlär. Azärbajgan SSR Elmlar Akademijasi:, Baki:, 1977, 147 str. (na azerbajdžanskom jeziku) Dr Teufik Muftić, Arapsko pismo (razvoj, karakteristike, problematika). Izdavač: Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 1982., 295 str. Frančesko Gabrijeli, Arapska knjževnost, s italijanskog preveli Milana Piletić i Srđan -Musić, stručna redakcija prevoda Darko Tanasković, »Svjetlost«, Biblioteka »Cijeli svijet«, Arapska kultura, Sarajevo, 1985, 333 + /2/ str. Dr Safvet-Beg Bašagić, Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti, prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine. Priredili dr Džemal Ćehajić i mr Amir Ljubović, Svjetlost, Sarajevo, Biblioteka»Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine«, 1986, 452 str. Dr Lamija Hadžiosmanović i Salih Trako, Tragom poezije bosanskohercegovačkih Muslimana na turskom jeziku, Gazi Husrevbegova biblioteka II Sarajevu, Sarajevo 1985, 141. str. Dr Muhamed Huković, Alhamijado književnost i njeni stvaraoci, Biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1986. Prof. dr Nimetullah Hafiz, Kosova türk halk edebiyatz metinleri, Kosova Universitesi Pristine, Felsefe Fakültesi, Priština 1985. Sevim Piličkova, Makedonya Sosyalist Cumhuriyetinde yasayan Türklerin Manileri (Maninjata kaj Turcite od SR Makedonija), Makedonska knjiga, Skopje, 1986, 141. pp. Džemal Ćehajić, Derviški redovi u Jugoslovenskim zemljama, Orijentalni Institut, Sarajevo, 1986. god. Les ordres mystiques dans l'islam (Cherninement et situation acctuelle), pod rukovodstvom A. Popovića i G. Veinsteina, Edition de l'Ecole des Hautes etudes en Sciences Sociales, Paris, 1986. Mevlana Dželaludin Runli, Mesnevija, I, Sarajevo, 1985. Okrugli sto o nakšibendijskom redu održan u Parizu maja 1985. godine IV internacionalni kongres ekonomskih i socioloških studija (1071--1920) (Minhen) Turski katastarski popisi nekih područja zapadne Srbije - XV i XVI vek, knj. I, str. 1-640, Čačak 1985; knj. II, str. 1-491; knj. III, str. 1-563, Čačak 1985. Izdavači: Istorijski arhiv Kraljevo, Međuopštinski istorij'ski arhiv Čačak i Istorijski arhiv Titovo Užice. Priredio: Ahmed S. Aličić. Dva prva popisa zvorničkog sandžaka iz /5/9. i /533. godine. Dešifrovao, preveo i ob~adio: Adem Handžić, Iizdali] Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Srpska akademija nauka i umetnosti, Knjiga XXVI, Odjeljenje društvenih nauka, Knjiga 22. Sarajevo, 1986. Dva pirva popisa zvorničkog sandžaka iz 1519. i 1533. godine. Dešifrovao, preveo i ob~adio: Adem Handžić, Iizdali] Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Srpska akademija nauka i umetnosti, Knjiga XXVI, Odjeljenje društvenih nauka, Knjiga 22. Sarajevo, 1986. Salih Trako, Katalog perzjskih rukopisa Orijentalnog instituta u Saraiel'u, Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XII, Sarajevo 1986, 268 str

  • Issue Year: 1987
  • Issue No: 37
  • Page Range: 285-320
  • Page Count: 36
  • Language: Multiple languages