Folklore Recorded in Polish in Vilnius Region Cover Image

Vilniaus rajone lenkiškai užrašyta tautosaka
Folklore Recorded in Polish in Vilnius Region

Contributor(s): Irena Žilienė (Editor)
Subject(s): Customs / Folklore, Short Story, Polish Literature
Published by: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Keywords: The Manuscript of Lithuanian Folklore; folklore legacy; folklore written in the local Polish; riddles; proverbs;

Summary/Abstract: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne kitomis kalbomis užrašytos tautosakos beveik nėra. Vilniaus rajonas, įvairiatautis ir įvairiakalbis, tautosakos užrašymo žemėlapyje atrodo tartum balta dėmė, o jo kitakalbių gyventojų tautosakinis palikimas fiksuotas labai fragmentiškai. Dėl to Vilniaus pedagoginio universiteto studentų lenkiškai užrašyta tautosaka Vilniaus rajone yra labai vertinga. Čia pateikiame pluoštelį vietine lenkų kalba užrašytos smulkiosios tautosakos – mįslių, patarlių ir priežodžių. Jų rašybą tvarkė Birutė Mikalonienė.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 30
  • Page Range: 185-190
  • Page Count: 6
  • Language: Polish, Lithuanian