A Look at a Small Southern Country: Uruguay Cover Image

A Look at a Small Southern Country: Uruguay
A Look at a Small Southern Country: Uruguay

Author(s): Adriana Peluffo
Subject(s): History, Economy, Geography, Regional studies, Sociology, Social history
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Ameryka Łacińska; gospodarki wschodzące; badania krajów; COVID-19; Urugwaj

Summary/Abstract: Praca została poświęcona Urugwajowi, niewielkiemu państwu położonemu w Ameryce Łacińskiej, między dwoma dużymi sąsiadami: Argentyną i Brazylią. W artykule przedstawiono wybrane informacje społeczno-ekonomiczne i historyczne. Szczególną uwagę poświęcono sektorowi rolnemu i specjalizacji eksportowej, które są od dawna ważnymi czynnikami wzrostu gospodarczego kraju. W ostatnim czasie podobną rolę zaczęły odgrywać usługi. Druga część artykułu w całości poświęcona jest obecnej sytuacji, związanej z pandemią COVID-19, która rozpoczęła się w marcu 2019 r. W artykule przedstawiono sposoby radzenia sobie z pandemią w dziedzinie zdrowia i ekonomii. Artykuł kończy się pytaniami o prespektywy zakończenia pandemii i dalszego rozwoju gospodarczego kraju.

  • Issue Year: 189/2020
  • Issue No: 4
  • Page Range: 89-100
  • Page Count: 12
  • Language: English