Noun “dub” (oak) in Slovak anoikonyms Cover Image

Substantívum dub v slovenských terénnych názvoch
Noun “dub” (oak) in Slovak anoikonyms

Author(s): Tatiana Laliková
Subject(s): Theoretical Linguistics, Lexis, Historical Linguistics
Published by: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: Terénne názvy – anojkonymá sú názvy neživých prírodných objektov a javov a tých človekom vytvorených objektov na Zemi, ktoré nie sú určené na bývanie a sú v krajine pevne fixované (Svoboda, s. 62; pozri aj Valentová, 2009, s. 31 – 34). Zdrojov motivácie pri pomenovaní nesídelného objektu môže byť viac. Pomenovacím motívom sa zväčša stane najtypickejšia a najmarkantnejšia črta. Stromy, či už jednotlivo rastúce, alebo tvoriace súvislý porast, boli a sú pomerne dobrou orientačnou pomôckou pri určovaní polohy určitého objektu. Dub (latinské rodové meno Quercus) je pomaly rastúci listnatý strom z čeľade bukovité s tvrdým drevom, ktorého plody sú žalude. Patrí k najmajestátnejším stromom a môže sa dožiť až vyše 800 rokov. Je mohutného vzrastu, dorastá do výšky 40 až 45 metrov. Najrozšírenejší je v miernom až subtropickom pásme severnej pologule (hlavne v Severnej Amerike, vo východnej Ázii, menej pôvodných druhov je v Európe). Na väčšine územia Slovenska rastú hlavne dub zimný (Quercus robur), dub letný (Quercus petraea) a dub cerový (Quercus cerris).

  • Issue Year: 55/2021
  • Issue No: 2
  • Page Range: 93-104
  • Page Count: 12
  • Language: Slovak