Anniversary of Andrzej Walicki Cover Image

Andrzejaus Walickio jubiliejus
Anniversary of Andrzej Walicki

Author(s): Algis Povilas Kasperavičius
Subject(s): Political Philosophy, Political history, Marxism, Comparative politics, History of Communism, Scientific Life
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla
Keywords: Andrzej Walicki; Polish historian and political scientist; works on Marxism; critique of communist theory; Political freedom;

Summary/Abstract: Visuotinės istorijos istoriografijos kurse trumpai pristatydavau įžymius praeities istorikus ir kartais pusiau juokais sakydavau, kad studentai pasirinko ypatingą specialybę, nes istorikai ilgai gyvena ir rašo iki pat gyvenimo pabaigos. Neprisimenu, ar tokiame kontekste paminėdavau mūsiškius – Mečislovą Jučą ir Edvardą Gudavičių. Ilgaamžių istorikų buvo ir tebėra taip pat kaimynėje Lenkijoje. 2020 m. gegužės 15 d. suėjo 90 metų pasaulinio garso istorikui ir politologui Andrzejui Walickiui. Jo moksliniuose darbuose nagrinėjama daugiausia idėjų istorija. Lenkijoje panašia tematika užsiima nemažai mokslininkų: Walickio mokinys Lodzės universiteto profesorius Andrzejus de Lazari, neseniai miręs Jerzy Szackis, Gdansko universiteto profesorius Zbigniewas Opackis ir kiti. Tačiau ryškiausias yra Walickis.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 45
  • Page Range: 175-178
  • Page Count: 4
  • Language: Lithuanian