Risk of confusion in competition Cover Image

Nebezpečí vyvolání záměny v hospodářské soutěži
Risk of confusion in competition

Author(s): Ivo Kohoutek, Petr Konečný
Subject(s): Commercial Law
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství

Summary/Abstract: Nekalá soutěž je, ač si to mnozí nepřipouští, hlavní devizou a atributem tržního prostředí, které je v posledních letech v naší zemi obnovováno. Dbát čistoty hospodář­ské soutěže je v první řadě zájmem společnosti, ale odvozeně i každého jednotlivce, který by byl nebo mohl být nečistým soutěžním jednáním dotčen či poškozen. Ochrana hospodářské je upravena zejména v Obchodním zákoní, v hlavě V. Veřejnoprávní zájmy při ochraně soutěže zajišťuje v souladu s ust. § 42 odst. 2. zákon č. 63/1991 Sb. ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a č. 286/1992 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, soukromoprávní ochrana soutěžního jednání je upravena ve výše uvedeném Obchodním zákoníku (dále jen ObZ), v §§ 44 násl. pdo označením nekalá soutěž. Ve svém příspěvku se chceme zabývat pouze jedinou výsečí soutěžního práva, a to ustanovením § 47 ObZ, vyvolání nebezpečí záměny, případně jeho vztahem k dalším skutkovým podstatám nekalé soutěže obsahující klamavé a parazitní praktiky.

  • Issue Year: 3/1995
  • Issue No: 4
  • Page Range: 182-188
  • Page Count: 7
  • Language: Czech