"Nothing Other Than Dependence Exists.” A Reflection on Historicity Cover Image

„Nie istnieje nic innego niż zależność”. Refleksja o historyczności
"Nothing Other Than Dependence Exists.” A Reflection on Historicity

Author(s): Katarzyna Bojarska
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Published by: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej
Keywords: Joanna Rajkowska; Artur Żmijewski; art; memory; underground; historicity

Summary/Abstract: Artykuł jest próbą krytycznego zestawienia i omówienia dwóch wystaw odbywających się jednocześnie w Warszawie, "Tu Muranów" (Polin) oraz "Rhizopolis" (Zachęta). Autorka przygląda się ewolucji postaw dwójki artystów, Joanny Rajkowskiej i Artura Żmijewskiego od ich wspólnej wyprawy do Izraela/Palestyny na początku XXI wieku po dzisiejsze realizacje odczytywane jako etap ich pracy z pamięcią, historycznością i przestrzenią.

  • Issue Year: 2021
  • Issue No: 29
  • Page Range: 373-388
  • Page Count: 15
  • Language: Polish