THE ROLE OF DIPLOMACY IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM Cover Image

УЛОГА ДИПЛОМАТИЈЕ У БОРБИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА
THE ROLE OF DIPLOMACY IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM

Author(s): Haris Pešto
Subject(s): International relations/trade, Security and defense, Criminology, Peace and Conflict Studies
Published by: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Keywords: diplomacy; terrorism; negotiations;

Summary/Abstract: Овај рад представља покушај отварања питања улоге дипломатије у борби против тероризма. Дипломатија има велику и незамјењиву улогу о борби против савременог тероризма. Почеци дипломатске вјештине највјероватније су се јавили у само свитање људске цивилизације приликом стварања првих организованих људских заједница. Иако су ратовање и употреба оружја најбитнија средства вођења вањске политике кроз миленије, постанак држава је нужно водио до дипломатског комуницирања међу њима. Посљедично, извјесна дипломатска пракса може се идентифицирати у древној Кини, Индији, Асирији, Египту, Перзији итд. У античкој Грчкој, у којој се градови-државе непрестано боре око хегемоније, стварајући и развргавајући савезе те измјењујући изасланства, први пут је регулисан дипломатски саобраћај. Најзначајнија тековина која је из тога проистекла је начело апсолутне неповредивости посланика. Касније, то начело преузима и Рим. Велике дипломатске вјештине показао је Гај Јулије Цезар примјењујући методу која је касније уздигнута до аксиома сублимираног у латинској изреци divide et impera (подијели па владај).

  • Issue Year: 14/2011
  • Issue No: 29-30
  • Page Range: 55-68
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian