A „map” of sciences dealing with pedagogy and education – a proposal Cover Image

„Mapa” nauk o pedagogice i edukacji – propozycja
A „map” of sciences dealing with pedagogy and education – a proposal

Author(s): Marek Budajczak
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: pedagogical sciences; sciences cooperating with pedagogy; education

Summary/Abstract: The article is an attempt to construct a relatively consistent "map" of the sciences of pedagogy and education, based on the suggestions of Authors who previously undertook a similar task and on the author's own thoughts. Apart from the "map" itself, the text of the article also includes explanations concerning the detailed issues of the shape of the "map". Artykuł stanowi próbę zbudowania względnie konsekwentnej „mapy” nauk o pedagogice i edukacji, w oparciu o sugestie Autorów wcześniej podejmujących podobne zadanie i o własne przemyślenia autora. Prócz samej „mapy” w tekście artykułu pomieszczono także wyjaśnienia dotyczące szczegółowych kwestii kształtu „mapy”.

  • Issue Year: XII/2021
  • Issue No: 1 (34)
  • Page Range: 183-191
  • Page Count: 9
  • Language: Polish