EUROPEAN UNION AT THE CROSS-SECTION OF THE PAST AND FUTURE - ANNEX TO THE DISCUSSION ABOUT THE FUTURE OF EUROPEAN UNION Cover Image

ЕВРОПСКА УНИЈА НА ПРЕСЈЕКУ ПРОШЛОСТИ И БУДУЋНОСТИ - ПРИЛОГ РАСПРАВИ О БУДУЋНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ -
EUROPEAN UNION AT THE CROSS-SECTION OF THE PAST AND FUTURE - ANNEX TO THE DISCUSSION ABOUT THE FUTURE OF EUROPEAN UNION

Author(s): Manja Đurić Džakić
Subject(s): Political history, Economic policy, Government/Political systems, International relations/trade, Political behavior, Political economy, Migration Studies, EU-Accession / EU-DEvelopment, Asylum, Refugees, Migration as Policy-fields
Published by: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Keywords: European Union; Future of the EU; European integrations; BRexit; European Economic Crisis; United European States;

Summary/Abstract: Каква је будућност Европске уније? Да ли Европска унија може потражити рјешења за своју будућност у својој прошлости? У тражењу одговора на ова питања аутор рада анализира развој Европске уније кроз развој европских интеграција путем уговора између држава чланица, савремене проблеме Европске уније као што су економска криза, миграције и Брегзит и приједлоге за њен будући развој садржане у Вијелој књизи о будућности Европе и друге пријелоге о будућности европских интеграција који се могу пронаћи не само у садашњости него и у прошлости. Аутор користи метод анализе и синтезе, индукције и дедукције, анализу садржаја, комуникацију, историјски метод и метод компилације.

  • Issue Year: 23/2020
  • Issue No: 45-46
  • Page Range: 115-131
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian