Poland and the Broader Middle East – Relations and Future Cooperation Cover Image
  • Price 3.90 €

Polska a Szerszy Bliski Wschód (BMENA) – stosunki i perspektywy współpracy
Poland and the Broader Middle East – Relations and Future Cooperation

Author(s): Adam Szymański, Jan Bury, Agata Kołakowska
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Stosunki z państwami BMENA nie mają w polityce zagranicznej Polski priorytetu, choć wzrost ich znaczenia dla Rzeczypospolitej jest zauważalny, zwłaszcza w ostatnich latach, na co wpłynęły głównie trzy czynniki: zaangażowanie Polski w Iraku, przystąpienie do Unii Europejskiej oraz stopniowa zmiana w postrzeganiu miejsca naszego kraju w świecie (budowanie tożsamości państwa należącego do grupy krajów bogatej Północy). Dotychczasowa polityka rządu wobec państw Bliskiego Wschodu (z wyłączeniem Iraku) jest polityką ostrożną: Polsce zależy przede wszystkim na pokoju w regionie, stąd wszelkie działania zmierzające do modernizacji i demokratyzacji państw BMENA muszą być prowadzone tak, by zminimalizować ryzyko destabilizacji. W wymiarze praktycznym oznacza to koncentrację na rozwijaniu współpracy gospodarczej, w dziedzinie nauki i kultury oraz promocji Polski za granicą. Można się spodziewać, że polski rząd poprze przede wszystkim te projekty wielostronne, które będą się przyczyniać do modernizacji gospodarek państw regionu oraz ich liberalizacji, dotyczyć współpracy naukowo-badawczej oraz działalności edukacyjnej, a także wzmacniać dialog międzykulturowy. Takie cele stawia sobie Forum for the Future. Istnieje więc szansa (mimo trudności) na włączenie się Polski do projektów Forum i współpracę w ich realizacji z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej i Turcją, która od początku aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz demokratyzacji i modernizacji państw BMENA.

  • Issue Year: 30/2006
  • Issue No: 2
  • Page Range: 83-100
  • Page Count: 18
  • Language: Polish