Face and Other Determinants of Interactional Dynamics in Cultural Context Cover Image

Twarz i inne wyznaczniki dynamiki interakcyjnej w kontekście kulturowym
Face and Other Determinants of Interactional Dynamics in Cultural Context

Author(s): Ewa Bogdanowska-Jakubowska
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Language and Literature Studies, Customs / Folklore, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Communication studies, Semantics, Pragmatics, Comparative Linguistics, Sociolinguistics, Descriptive linguistics, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Theory of Communication
Published by: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium
Keywords: face; politeness; social interaction; culture; interactive dynamics

Summary/Abstract: Przedmiotem pracy jest pojęcie twarzy (wizerunku własnego jednostki) oraz jego rola wkontaktach międzyludzkich. Społeczne znaczenie twarzy uzależnione jest od kontekstukulturowego, a w szczególności od wartości dominujących w danej kulturze oraz od charakterurelacji społecznych tam występujących. Twarz uważana jest za główny wyznacznik dynamikiinterakcji społecznej w kulturach zachodnich. Nie we wszystkich kulturach, jednak, pełni onatak ważną rolę. Celem pracy jest przedstawienie głównych wyznaczników dynamikiinterakcyjnej w kulturze anglo-amerykańskiej i polskiej. // The subject of the study is the concept of face (self-image of a person) and its role in interpersonal contacts. The social meaning of face depends on a cultural context, particularly on values that dominate in a culture and on the nature of social relations which occur there.In Western cultures face is regarded as the main indicator of the dynamics of social interaction.It does not play an equally significant role in all cultures, however. The present article aims at presenting the main indicators of interactive dynamics in Anglo-American and Polish cultures.

  • Issue Year: 1/2016
  • Issue No: 1&2
  • Page Range: 234-243
  • Page Count: 10
  • Language: Polish