On style(s) of internet commentaries Cover Image

O stylu (stylach) komentarzy internetowych
On style(s) of internet commentaries

Author(s): Elżbieta Laskowska
Subject(s): Language and Literature Studies, Applied Linguistics, Communication studies, Semantics, Pragmatics, Descriptive linguistics, Rhetoric, Stylistics
Published by: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium
Keywords: internet commentaries; linguistic indicators; emotions; style and text genre

Summary/Abstract: Przyjmując za punkt wyjścia istnienie stylów i gatunków tekstu, opisanych przez A. Awdiejewai G. Habrajską (2006), autorka próbuje określić, jakie cechy stylistyczne (ewentualnie teżgatunkowe) mają komentarze internetowe na przykładzie komentarzy zamieszczanych naportalu Onet.pl. Obserwacja wykazuje, że badane teksty mają przede wszystkim potocznewykładniki językowe, ale nie brak im też wykładników publicystycznych. Można zatem mówićo stylu mieszanym. // Assuming text styles and genres as described in Awdiejew and Habrajska (2006), in this paperI try to determine which stylistic (genre) features can be proposed for internet commentaries,basing on those placed in Onet.pl. The study shows that the analyzed texts have mostlytypological indicators of colloquial style, but they also possess typological indicators ofjournalistic genres. We can thus propose the existence of mixed style.

  • Issue Year: 2/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 71-80
  • Page Count: 10
  • Language: Polish