Healthy work environment and the functioning of employees in the organization. Outline of the problem. Cover Image

Rola zdrowego środowiska pracy w kontekście funkcjonowania pracowników w organizacji. Zarys problematyki
Healthy work environment and the functioning of employees in the organization. Outline of the problem.

Author(s): Daria Rogowska
Subject(s): Education
Published by: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
Keywords: work; environment; health; organization;

Summary/Abstract: Niniejszy artykuł poświęcony jest roli, jaką odgrywa zdrowe środowisko pracy w kontekście funkcjonowania pracowników w organizacjach. Artykuł stanowi zarys problematyki. Celem artykułu jest zaprezentowanie roli, jakie odgrywa zdrowe środowisko pracy w kontekście funkcjonowania osób pracujących w organizacjach, ponieważ to zagadnienie wydaje się być istotne. W artykule przedstawiono pojęcie zdrowego środowiska pracy z perspektywy Światowej Organizacji Zdrowia. Zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywa promowanie zdrowia w organizacji oraz na znaczenie zdrowia psychicznego jednostek w miejscu zatrudnienia. Zaprezentowano pojęcie, istotę oraz zasady koncepcji Work Life Balance. Przedstawiono raport z badań dotyczący bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w kontekście przyszłości wydany przez Międzynarodową Organizację Pracy w Genewie.

  • Issue Year: 110/2020
  • Issue No: 3
  • Page Range: 161-170
  • Page Count: 10
  • Language: Polish