Bibliography on Religion and Peace Building Cover Image

Bibliografija o temi religije i izgradnje mira
Bibliography on Religion and Peace Building

Author(s): Aldina Franca, Ernada Avdibegović
Subject(s): Social Sciences, Bibliography, Theology and Religion
Published by: Centar za napredne studije

Summary/Abstract: Selektivna bibliografija o temi religije i izgradnje mira nastala je u sklopu istraživanja Master programa „Međureligijski studij i izgradnja mira“ koji organiziraju tri teološka fakulteta u Bosni i Hercegovini, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Pravoslavni bogoslovni fakultet „Sv. Vasilije Ostroški“ u Foči, ali pri Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Bibliografija se sastoji od knjiga, zbornika, priručnika, naučnih članaka, leksikona, hrestomatija i časopisa na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom, te na engleskom jeziku.

  • Issue Year: 7/2020
  • Issue No: 2
  • Page Range: 133-158
  • Page Count: 26
  • Language: Bosnian, English