New media as a tool of network individualism and socialisation Cover Image

Nowe media jako narzędzie sieciowego indywidualizmu i uspołecznienia
New media as a tool of network individualism and socialisation

Author(s): Mateusz Muchacki
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
Keywords: nowe media; nowe technologie; indywidualizacja; uspołecznienie;

Summary/Abstract: Zmiany cywilizacyjne stawiają współczesnego człowieka w nowej rzeczywistości, pełnej wyzwań związanych między innymi z poszukiwaniem możliwości własnego rozwoju, rozwiązywania indywidualnych problemów życiowych, a z drugiej strony z poszukiwaniem sposobów funkcjonowania społecznego. W artykule starano się ukazać nowe media jako instrumentarium indywidualizacji i uspołecznienia współczesnego człowieka. Tekst stanowi przyczynek do dyskusji naukowej i ukazuje istotną przestrzeń do badań na ten temat.

  • Issue Year: 111/2020
  • Issue No: 4
  • Page Range: 189-195
  • Page Count: 7
  • Language: Polish