The 29th Colloquium of Young Linguists was held remotely Cover Image

29. ročník Kolokvia mladých jazykovedcov sa uskutočnil dištančne
The 29th Colloquium of Young Linguists was held remotely

Author(s): Romana Krolčíková
Subject(s): Language and Literature Studies, Conference Report
Published by: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: V dňoch 25. – 27. novembra 2020 sa konalo Kolokvium mladých jazykovedcov, vedecká konferencia určená pre začínajúcich odborných a vedeckých pracovníkov v oblasti filológie. V poradí 29. ročník podujatia organizovala Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty trnavskej univerzity v trnave v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave. So zreteľom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID­19 sa podujatie realizovalo dištančnou formou prostredníctvom online aplikácie ms teams.

  • Issue Year: 55/2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 48-51
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak