Fundamental categories of the Prague literary-scientific structuralism  Cover Image
  • Price 4.50 €

Temeljne kategorije praškog književnoznanstvenog strukturalizma
Fundamental categories of the Prague literary-scientific structuralism

Author(s): Miroslav Červenka
Subject(s): Literary Texts
Published by: Hrvatsko filološko društvo

Summary/Abstract: Ukratko izložiti bitne crte praškog književnoznanstvenog strukturalizma vrlo je teška zadaća za poslenika koji se do sada bavio prije svega time da u duhu te škole rješava konkretna pitanja poetike, djelatnošću koja ga prije odvodi u atomizirana nego sintetska razmatranja o strukturalističkoj metodologiji. Raznolikost interesa praške škole javlja se pri tom kao manja smetnja od razložne i namjerne promjenljivosti teza, koja pak proizlazi iz same biti noetičke pozicije praškog književnoznanstvenog strukturalizma: svaki zaključak shvaća se tu kao ishodište novih pitanja, a posljedice novih odgovora pojavljuju se poput lančane reakcije u sadržajnim promjenama ostalih kategorija. Harmonična cjelovitiost i dorečenost nije se postavljala kao cilj, a unutrašnje antinomije sustava primane su naprotiv kao dobrodošla pretpostavka daljnjeg razvitka. Pod tim okolnostiima osjećamo kao krajnje nepogodnu nužnost ograničavanja samo na programske tekstove i temeljne kategorije, kao što smo to dosad sretali kod naših prethodnika.

  • Issue Year: 1972
  • Issue No: 2-3
  • Page Range: 95-119
  • Page Count: 25
  • Language: Croatian