Timely and helpful guidebook to help the teacher Cover Image

Своевременная и полезная книга рекомендаций в помощь учителю
Timely and helpful guidebook to help the teacher

Author(s): Tatyana Zanko
Subject(s): Book-Review, Philology
Published by: Česká asociace slavistů
Keywords: reviews;

Summary/Abstract: Review of the book: ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J.: Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka: jazykové prostředky = Современная дидактика русского языка как второго иностранного: языковые средства. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-83-8088-136-5.

  • Issue Year: XII/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 62-65
  • Page Count: 4
  • Language: Russian