Gulf Economic Support for North African Countries Cover Image

Gulf Economic Support for North African Countries
Gulf Economic Support for North African Countries

Author(s): Adriana Łukaszewicz
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Państwa Zatoki Perskiej; arabska wiosna; Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC); States of the Persian Gulf; Arab Spring; Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)

Summary/Abstract: Tematem niniejszego artykułu jest analiza pomocy państw Zatoki Perskiej dla krajów Afryki Północnej po wydarzeniach Arabskiej Wiosny. Punktem startu jest opis warunków systemowych i instytucjonalnych w dwóch grupach krajów arabskich: państw objętych wrzeniem rewolucyjnym, głównie z regionu Afryki Północnej oraz państw naftowych Zatoki Perskiej. Autorka przedstawia znaczenie ropy naftowej i wpływów z jej eksportu na rozwój zarówno bezpośrednich eksporterów, jak i biedniejszych, niezasobnych w ropę innych państw arabskich, korzystających z transferów pieniężnych. Ukazuje kierunki alokacji i inwestycji czynionych przez państwa naftowe. W tym kontekście stara się odpowiedzieć na szereg pytań, w tym: czy można mówić o solidarności kulturowej w ramach państw islamskich, czy bogate państwa naftowe z regionu Zatoki Perskiej angażują się w pomoc dla swoich ubogich sąsiadów – państw Arabskiej Wiosny, czy skala tej pomocy jest znacząca i w czym się wyraża, oraz jakie motywy przyświecają inwestycjom i działaniom pomocowym ze strony bogatych państw naftowych.

  • Issue Year: 47/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 249-266
  • Page Count: 18
  • Language: English