"Encyclopedia of Yugoslavia" on the Croatian literary language Cover Image

"Enciklopedija Jugoslavije" o hrvatskom književnom jeziku
"Encyclopedia of Yugoslavia" on the Croatian literary language

Author(s): Stjepan Babić
Subject(s): Review, Croatian Literature, South Slavic Languages, Philology
Published by: Hrvatsko filološko društvo
Keywords: "Encyclopedia of Yugoslavia"; Croatian literary language;

Summary/Abstract: U izdanju Jugoslavenskoga leksikotrafskog zavoda "Miroslav Krleža" izišao je iz tiska i javnosti predstavljen posebni otisak natuknice "Jezik, srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski", što su ga za 2. izdanje "Enciklopedije Jugoslavije" napisali Dalibor Brozović i Pavle Ivić, surađujući na njemu na više sastanaka, ali je svaki potpisao svoj dio.

  • Issue Year: 36/1988
  • Issue No: 3
  • Page Range: 96-96
  • Page Count: 1
  • Language: Croatian