"Morasha" - means heritage. The monographic outline of the Lauder-Morasha School in Warsaw Cover Image

„Morasha” – znaczy dziedzictwo. Zarys monograficzny Zespołu Szkół Lauder-Morasha w Warszawie
"Morasha" - means heritage. The monographic outline of the Lauder-Morasha School in Warsaw

Author(s): Andrzej Michalski
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: The Ronald S. Lauder Foundation; Jewish education; rebirth of the Jewish life In Poland; the Lauder-Morasha School; intercultural competences; intercultural education

Summary/Abstract: The monographic outline of the Lauder-Morasha School in Warsaw describes it as an educational institution that functions in the Polish reality and enables its pupils maintain their monority Jewish national and linguistic identities. This school, open to different cultures and philosophies of life, within its walls integrates children of various religions, creeds, and nationalities. Apart from the general curriculum in agreement with the MEN (Ministry of National Education) requirements, it offers Judaistic subjects, such as Hebrew, Jewish tradition, culture, and ethics, as well as the history of the Jews. In the school, an emphasis is laid on the teaching of foreign languages. Also, a programme of cross-cultural education is implemented. This article presents the history of the Ronald S. Lauder Foundation in Poland from when it was founded 30 years ago. The author describes projects organised by the Foundation as well as its development and significance in the rebirth of Jewish life in Poland. Artykuł dotyczy zarysu monograficznego Zespołu Szkół Lauder-Morasha w Warszawie. Ta otwarta kulturowo i światopoglądowo szkoła integruje w swych murach dzieci różnych wyznań, religii i narodowości. Obok ogólnokształcącego programu nauczania, zgodnego z wymogami MEN, oferuje przedmioty judaistyczne: język hebrajski, tradycję, kulturę i etykę żydowską oraz historię Żydów. W szkole duży nacisk położony jest na naukę języków obcych. Realizowany jest też program edukacji międzykulturowej. Artykuł przedstawia także historię Fundacji Ronalda S. Laudera w Polsce w perspektywie jej 30-letniego istnienia. Autor opisuje projekty organizowane przez Fundację, a także ich rozwój i rolę, jaką odgrywają w odrodzeniu życia żydowskiego w Polsce.

  • Issue Year: XI/2020
  • Issue No: 3 (32)
  • Page Range: 101-121
  • Page Count: 21
  • Language: Polish