INTERDEPENDENCE OF CHOREOGRAPHIC AND MUSICAL IMPROVISATION IN THE CONTEMPORARY EXPERIMENTAL SHOW Cover Image
  • Price 4.50 €

INTERDEPENDENȚA IMPROVIZAȚIEI COREGRAFICE ȘI MUZICALE ÎN SPECTACOLUL - EXPERIMENT CONTEMPORAN
INTERDEPENDENCE OF CHOREOGRAPHIC AND MUSICAL IMPROVISATION IN THE CONTEMPORARY EXPERIMENTAL SHOW

Author(s): Iulia CIBISESCU-DURAN, Eugenia Cibișescu - Duran, Georgiana Cibișescu - Duran
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Music
Published by: Editura Eurostampa
Keywords: spectacologie; coregrafie contemporană; improvizație coregrafică; improvizație muzicală;

Summary/Abstract: Lucrarea de față prezintă experiența trăită de autori la masterclass-ul de coregrafie Move online în cadrulȘcolii Internaționale de Vară, ediția a II-a și a Atelierelor studențești integrate, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2020Moving-Internaționalizare, care a avut loc între 24-26 august 2020, director de proiect fiind conf. univ. dr. Oana BălanBudoiu de la ANMGD, și colaborând cu profesorii coregrafi coordonatori: Nicoleta Demian(conf. univ. dr. la ANMGD),Dino Verga(profesor la Academia Nazionale di Danza, Roma, Italia), prof. Rosa Belen Ardid de la ConservatorioSuperior de Danza, Alicante, Spania, cât și cu interpreți dansatori, elevi și studenți din România, Spania și Italia.

  • Issue Year: 1/2020
  • Issue No: 5
  • Page Range: 106 - 109
  • Page Count: 4
  • Language: Romanian