Zbigniew Oniszczuk, associate professor of University of Silesia (1955–2020) Cover Image

Dr hab. Zbigniew Oniszczuk, profesor Uniwersytetu Śląskiego (1955–2020)
Zbigniew Oniszczuk, associate professor of University of Silesia (1955–2020)

Author(s): Mirosława Wielopolska-Szymura
Subject(s): Obituary
Published by: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Issue Year: 21/2020
  • Issue No: 4
  • Language: Polish