Fuzzy Histories Cover Image
  • Price 3.90 €

Formátlan történelmek
Fuzzy Histories

Author(s): Peter Burke
Subject(s): History
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány

Summary/Abstract: Egy kiváló matematikus, Morris Kline írta: „A szigornak nincs szigorú definíciója.” A formátlanság viszont maga is formátlan fogalom, más-más jelentése van a különböző diszciplínákban, sőt – mint az alábbiakban bizonyítani remélem – egyazon diszciplína különböző történeti korszakaiban is. A történeti gondolkodásban és a történetírásban, ahol az 1970-es évek óta használatos egy másik, vele komplementer fogalompár – az „egybegyűjtők” (lumpers) és a „hasogatók” (splitters) oppozíciója, a formátlanságot az egybegyűjtéshez kötik és többnyire elítélik. E két eljárás megkülönböztetése már az 1940-es évektől kezdve mindennapos volt a biológusoknál, a történészek körében viszont az 1970-es években terjedt el attól fogva, hogy Jack Hexter élt ezekkel a kifejezésekkel Christopher Hill egyik könyvéről írt megsemmisítő kritikájában: „A hasogató történészek inkább az eltéréseket veszik számba, a különbségeket észlelik, megkülönböztetéseket tesznek. […] Az egybegyűjtők viszont nem a különbségekre figyelnek, hanem a hasonlóságokra, az elkülönülések helyett a kapcsolódásokra.”

  • Issue Year: 24/2012
  • Issue No: 03-04
  • Page Range: 236-241
  • Page Count: 6
  • Language: Hungarian