Lenka J. Budilová — Bořivoj Kňourek. Dům ve Vojvodovu. Sociální vztahy a stavebně-historický vývoj Cover Image

Lenka J. Budilová — Bořivoj Kňourek. Dům ve Vojvodovu. Sociální vztahy a stavebně-historický vývoj
Lenka J. Budilová — Bořivoj Kňourek. Dům ve Vojvodovu. Sociální vztahy a stavebně-historický vývoj

Author(s): Petr Janeček
Subject(s): Anthropology, Book-Review
Published by: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Vydavatelství
Keywords: reviews;

Summary/Abstract: O badatelské spolupráci mezi různými regionálními, národními či disciplinárními varietami etnologických a antropologických věd se v posledních třiceti letech uvažuje nejčastěji v abstraktní, teoretizující rovině. Našli bychom tak jen poměrně málo konkrétních příkladů takové spolupráce, a ještě méně pak reálných badatelských výstupů z ní. Obzvláště komplikovaně bychom pak hledali příklady spolupráce mezi (globální) sociální a kulturní antropologií a těmi směry (evropské) etnologie, které navazují na etnografické studium „tradiční“ materiální kultury.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 2
  • Page Range: 131-132
  • Page Count: 2
  • Language: Czech