Human rights to political and ethnic equality in Bosnia and Herzegovina Cover Image

LJUDSKA PRAVA NA POLITIČKU I NACIONALNU RAVNOPRAVNOST U BOSNI I HERCEGOVINI
Human rights to political and ethnic equality in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Žarko Papić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Ljudska prava, demokratija, nacionalna ravnopravnost i celovita Bosna i Hercegovina čine četiri principa koji su sastavni delovi jednog, nazovimo ga principom normalnog, čoveka dostojnog, života. Dakle, reč je o nečem iznad i izvan politike onako kako se ona uopšte, a posebno nesrećno ovde, shvata i radi, izvan i protiv posebno shvaćenih interesa i njihovih krivih interpretacija, "politizacije" istorije, religije, geografije i mnogo čega drugog. To jeste samo "politika" normalnog života i zato je "samo" osnovana na principima na kojima počivaju razvoj svih, danas postojećih civilizacija, i na kojima su one uspele da opstanu, druge nisu. Jedina politika borbe za ove principe je sam život.

  • Issue Year: 1997
  • Issue No: 04
  • Page Range: 79-86
  • Page Count: 89
  • Language: Serbian