Threat to the Welfare of the Child
by Unprofessional Attempts to Create
a New Family Code Cover Image

Zagrożenie dobra dziecka przez nieprofesjonalne próby tworzenia nowego Kodeksu rodzinnego
Threat to the Welfare of the Child by Unprofessional Attempts to Create a New Family Code

Author(s): Wanda Stojanowska, Mirosław Kosek
Subject(s): Law on Economics
Published by: Akademia Leona Koźmińskiego
Keywords: dobro dziecka; zagrożenie dobra dziecka; kodeks rodzinny

Summary/Abstract: Celem artykułu jest ocena projektu nowego Kodeksu rodzinnego opracowanego przez społeczną Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw Dziecka w zakresie celowości i zasadności projektowanych w nim zmian, a także analiza jego wybranych szczegółowych rozwiązań w kontekście ich wpływu na ochronę dobra dziecka. Wspomniane kwestie szczegółowe dotycząm.in. problematyki władzy rodzicielskiej oraz materialno-prawnych przesłanek rozwodu. Projektowane w tym zakresie zmiany, tj. zastąpienie instytucji władzy rodzicielskiej „odpowiedzialnością rodzicielską” oraz wprowadzenie nowej przesłanki rozwodowej w postaci sprzeczności rozwodu z zasadami prawa rodzinnego autorzy artykułu oceniają jednoznacznie negatywnie. Autorzy artykułu krytycznieoceniają również procedurę przygotowania omawianego projektu. Ich zdaniem obowiązujący Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie jest anachronicznym aktem prawnym i nadal może i powinien pełnić rolę podstawowego regulatora stosunków prawnorodzinnych w naszym kraju. Propozycja zastąpienia go nowym kodeksem nie znajduje wystarczającego uzasadnienia ani prawnego, ani społecznego, a jego uchwalenie może okazać się niebezpieczne dla stabilności regulacji prawnorodzinnych, ukształtowanej ostatnimi nowelizacjami prawa rodzinnego oraz sprzeczne z zasadą ochrony dobra dziecka.

  • Issue Year: 11/2019
  • Issue No: 4
  • Page Range: 144-163
  • Page Count: 20
  • Language: Polish