Reviews Cover Image
  • Price 1.50 €

Recenzje
Reviews

Author(s): Maciej Mączyński, Piotr Żmigrodzki, Bożena Sieradzka-Baziur
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Summary/Abstract: Ewa Młynarczyk: Polskie słownictwo handlowe XVI i XVII wieku (na materiale krakowskich ksiąg praw miejskich i lustracji królewszczyzn) (by Maciej MĄCZYŃSKI) Ewelina Kwapień, Kształtowanie się zasobu leksykalnego polszczyzny XIX wieku - rzeczowniki (na podstawie danych leksykograficznych) (by Bożena SIERADZKA-BAZIUR) Anotowany korpus dialogów telefonicznych, pod red. Małgorzaty Marciniak (by Piotr ŻMIGRODZKI)

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 312-319
  • Page Count: 8
  • Language: Polish