The figure of the  polyhistor Cover Image

ФИГУРА ПОЛИХИСТОРА
The figure of the polyhistor

Author(s): Zorica Nestorović
Subject(s): Language and Literature Studies, Essay|Book Review |Scientific Life, Studies of Literature
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Стојан Новаковић. Поводом сто седамдесет пет година од рођења, зборник радова са научног скупа са међународним учешћем одржаног у Српској академији наука и уметности, 1. и 2. новембра 2017. године. Академик Михаило Војводић, академик Александар Костић (ур.). Београд: САНУ, 2018, 517 стр.

  • Issue Year: 68/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 369-377
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian