The Foundation of International Law and Francisco de Vitoria Cover Image
  • Price 1.00 €

Uluslararası Hukukun Temelleri Ve Francisco de Vitoria
The Foundation of International Law and Francisco de Vitoria

Author(s): Elif Uzun, Ertuğrul Uzun
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Uluslararası Hukuk Tarihi; Francisco de Vitoria; Salamanka Okulu; Sömürgecilik

Summary/Abstract: İspanyol ilahiyatçı Francisco de Vitoria, modern uluslararası hukukun gelişi-minde önemli bir yere sahiptir. Uluslararası hukuk literatüründe sıklıkla kendilerine değinilen Suarez ve Grotius gibi kuramcılar, Vitoria’nın görüşlerine dayanmak-tadırlar. Vitoria, döneminin Papa ve İmparator merkezli dünya görüşüne rağmen, yeni keşfedilen Amerikan yerlilerini siyasal varlıklar olarak kabul etmiştir. Bu kabul, modern uluslararası hukuka düşüncesini olanaklı kılmıştır. Vitoria aynı zamanda, savaş ilanının haklı nedenleri ile savaşta uyulması gereken kurallar hakkında önemli görüşler ileri sürmüştür. Vitoria’nın ortaya koyduğu kurallar, haklı savaş kuramının ve savaş hukukunun gelişimi açısından önemli bir aşama olarak görülmelidir.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 18
  • Page Range: 39-60
  • Page Count: 22
  • Language: Turkish